Trillingen

Van metingen tot beleidsadvies

Trillingen zijn een hinderlijk bijproduct van verkeer, industrie en bouw. De regelgeving rond trillingen is nog niet zo uitgebreid en stringent als bij geluid, maar deze is wel in beweging. Van recente datum is bijvoorbeeld de Beleidsregel trillinghinder spoor. dBvision is op de hoogte van de ontwikkelingen. Onze adviseurs hebben ervaring met trillingsonderzoek vanuit de rol van overheidspartijen.

dBvision is een partner voor u, vanaf uw metingen tot beleidsadvies waar vele belangen een rol spelen.

Projectaanpak die de toets der kritiek kan doorstaan

  • Begrip voor de belangen van alle betrokkenen
  • Duidelijke communicatie rond uw projecten
  • Wij nemen u de begeleiding van complex trillingsonderzoek uit handen

Voorbeeldproject: rekenmodule spoortrillingen

Treinen kunnen trillingen veroorzaken in woningen en gebouwen langs het spoor. De plaatselijke trillingssterkte hangt nauw samen met onder meer de bodemstructuur, de snelheid en het gewicht van de treinen. Als de trillingen zeer sterk zijn, kunnen ze schade veroorzaken aan gebouwen. Dit komt in de praktijk weinig voor. Een belangrijk gezondheidsprobleem van trillingen is de (ernstige) hinder die ze veroorzaken. Om inzicht te krijgen in de omvang van dat probleem in Nederland, wilde een van onze klanten de eigen landsdekkende milieusoftware uitbreiden met een module om trillingskaarten te maken. Deze rekenmodule is door dBvision geleverd.

Uit verkeersgegevens, spoorligging en bodemstructuur berekent deze module voor goederen- en reizigerstreinen de trillingssterkte ter plaatse van het maaiveld. Op basis hiervan kunnen schattingen gemaakt worden van het aantal mensen dat blootgesteld wordt aan spoortrillingen.